• +90 212 777 60 60
  • info@bmsyapias.com
Kızgın Su Kazanı - HWR Serisi
You are here: Home \ Products \ Heating \ Heating boiler \ Kızgın Su Kazanı - HWR Serisi
Kızgın Su Kazanı - HWR Serisi

Yüksek Randımanlı Kızgın Su Sistemi

Avrupa normlarına en uygun bilgisayar destekli dizayn, Yüksek basınçta işletme, Alev-geri dönüş prensibi ile tam yanmayan yakıt partiküller ve gazların ikincil yanma ile tam yanmasının sağlanması, duman boruları içindeki özel türbülatörlerin kanatçık ve türbülans etkisi ile ısItransferinin arttırılması sayesinde yüksek randıman ve düşük baca gazı emisyonları, plazma tezgahları ve toz altı kaynak tekniği ile üretim,işletme bakım kolaylığı başlıca özellikleridir.

Çalışma Prensibi

Yüksek basınç altında sıcak su üretiminde kullanılacak olan bu kazanların alev geri dönüşlü yanma prensibi uygulanmaktadır. Bu metoda ilk çekişte tam yanmayan yakıt partikülleri tekrar alev üzerine dönerek ikincil bir yanmaya tabi tutulur ve böylece tam yanma sağlanır.Tam yanma yüksek randıman ve düşük baca gazı emisyonu avantajı sağlar. Duman boruları üzerinde bulunan özel türbülatör de bunayardımcı olur. Kazan üzerindeki armatürler, kazanın yüksek basınçta emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlar. Yüksek basınç ve alçak basınçprezostadları ile fark basınç prezostadı emniyetli çalışmanın vazgeçilmez birer unsurlarıdır.